Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika

Grad:

Kragujevac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 10/2021

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika je organizacija koja pokreće građane Kragujevca da ostvare pravo na informisanje i uključivanje u donošenje odluka u lokalnoj zajednici. Res Publika želi da Kragujevac bude grad aktivnih građana, medijskog pluralizma i demokratskih sloboda.Svojim delovanjem Res Publika želi da doprinese promenama i osnaživanju društva za akcije i rešenja za koja su donosioci odluka nedovoljno zainteresovani ili bez dovoljno kapaciteta da ih sprovedu.

Otvoreni smo za saradnju i zajedničke akcije sa onima koji dele naše ključne vrednosti:Res Publika planira da doprinese boljem informisanju građana u vanrednim situacijama. Nakon što obavimo analizu sadržaja lokalnih medija, objava na društvenim mrežama i informacija koje su dolazile iz institucija, u periodu od marta 2020. do januara 2021. i konsultujemo građane, predstavnike medija, OCD, zdravstvenih i drugih institucija, napravićemo preporuke kako da važne informacije budu u svakom trenutku dostupne građanima.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN