Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika

Grad:

Kragujevac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 10/2021

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika je organizacija koja pokreće građane Kragujevca da ostvare pravo na informisanje i uključivanje u donošenje odluka u lokalnoj zajednici. Res Publika želi da Kragujevac bude grad aktivnih građana, medijskog pluralizma i demokratskih sloboda.Svojim delovanjem Res Publika želi da doprinese promenama i osnaživanju društva za akcije i rešenja za koja su donosioci odluka nedovoljno zainteresovani ili bez dovoljno kapaciteta da ih sprovedu.

Res Publika je u okviru ACT projekta podržana dva puta, jednom u okviru COVID grant šeme a drugi put u okviru drugog poziva grant šeme Jačanje loklanih zajednica za projekat Informacije pre svega.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN