Tačka komunikacije - DOTKOM

Tačka komunikacije – DOTKOM

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Udruženje Tačka komunikacije DOTKOM usmereno je teme koje su u vezi sa kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom, a naročito na prikupljanje, arhiviranje, prezentaciju i afirmaciju nasleđa lokalnih zajednica. Cilj organizacije je da svojim delovanjem informiše građane o ovoj temi i uključi ih u procese očuvanja i predstavljanja društvene istorije. Sprovođenjem projekata u navedenim oblastima organizacija nastoji da postane prepoznatljiva kao tim koji doprinosi unapređenju ukupnog sistema čuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa i društvene istorije jednog grada i načina na koji se razvijao identitet neke sredine ili zajednice.

Projekat Demokratizacija procesa donošenja odluka na opštini Stari Grad zajedno sprovode Tačka komunikacije – DOTKOM i gradska opština Stari Grad – Beograd. Projekat je osmišljen u cilju većeg učešća građanski i građana u procesima donošenja odluka u vezi sa planiranjem i razvojem opštine Stari Grad. Projekat predviđa izradu aplikacije kao alata namenjenog za efikasniju participaciju građanki i građana. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.080.000,00 RSD. Udruženje je učestvovalo sa 20% u ukupnom budžetu, dok je lokalna samouprava doprinela sa 15% od ukupne sume.

Partnerske_inicijative_Tačka_komunikacije_Stari_Grad

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN