Izabrani dobitnici grantova u okviru drugog poziva grant šeme “Javno zagovaranje na lokalnom nivou”

Projekat Zajedno za aktivno građansko društvo AKT obaveštava javnost da je završen proces odabira projekata koji će biti finansijski podržani u okviru drugog poziva grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou 2021.“ Poziv je bio otvoren mesec dana i trajao je do 15. decembra 2021.

Cilj Poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom niovu kroz zagovaračke aktivnosti, uz uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja. Planirana je podrška za maksimalno 15 organizacija građanskog društva u sprovođenju njihovih zagovaračkih inicijativa, pri čemu je planirano da najmanje 50% budu organizacije koje deluju van područja teritorije Grada Beograda. AKT čestita dobitnicima granta i želi im uspešno sprovođenje projekata.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.